การดูแลสุขภาพกายและใจ…ให้ห่างไกลโรคด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัย

ความแก่ เป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการจะเป็น หรือไม่มีใครยากได้ยิน เพราะความแก่ มีความสำคัญในการใช้ชีวิตในทุกๆ ทาง ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ หรือการมีสุขภาพดี

ซึ่งการจะมีสุขภาพที่ดีได้ ต้องเริ่มจากการให้ความสำคัญพื้นฐานในการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งก็คือกลไกการสร้างสุขภาพให้ดีหรือแข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยวิธีต่างๆ เช่น

การรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์
การออกกำลังกาย
การฝึกทำสมาธิ
การตรวจสุขภาพ เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพ

และทั้งหมดนี้ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อลดความเสี่ยงหรือโอกาสในการเกิดโรค โดยกลไกดังกล่าวสามารถทำได้ง่าย ใช้ต้นทุนน้อย ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า ถ้าเทียบกับการต้องเข้ารับการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพภายหลังที่เจ็บป่วย

เราจะเอาชนะความชราได้อย่างไร ?

มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผู้คนทุกยุคสมัยพยายามต่อสู้และหาทางเอาชนะมาโดยตลอด เนื่องจากสิ่งนี้เป็นตัวการสำคัญในการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ รวมไปถึงริ้วรอยบนผิวหนังและสีผมที่เปลี่ยนไปของพวกเราทุกคน สิ่งนั้นก็คือ “ความแก่ชรา” ซึ่งหน่วยเล็กที่สุดในร่างกายที่มีความแก่เริ่มมาจากที่ระดับเซลล์ หากเซลล์หลายเซลล์แก่หรือเสื่อมมากๆ ก็จะส่งผลต่ออวัยวะและรวมไปถึงระบบนั้นๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเกิดโรคและความชรานั่นเอง
เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging) ช่วยต้านความชรา

ความอยากชะลอวัย อยากต้านวัย หรือ อยากต้านความแก่นั้น ทำให้เกิดศาสตร์ทางการแพทย์แขนงหนึ่งที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการต่อต้านความแก่ของสุขภาพ โดยมีชื่อเรียกว่า “เวชศาสตร์ชะลอวัย” (Anti-Aging) ซึ่งสำหรับในประเทศไทย ปัจจุบันก็เริ่มเป็นที่รู้จัก ได้รับความสนใจ และเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ โดยหลักสำคัญในการชะลอหรือต้านวัย ประกอบไปด้วยการดูแล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอาหาร ด้านการออกกำลังกาย ด้านอารมณ์และทัศนคติ ดังนี้

1.ด้านอาหาร อาหารที่ชะลอวัย เป็นอาหารที่ให้ประโยชน์หรือมีคุณค่าทางอาหารมาก มีโทษน้อย มักเป็นประเภทผัก ผลไม้ ธัญพืชไม่ขัดสี เนื้อสัตว์ประเภทปลา นมไขมันต่ำ เป็นต้น
2.ด้านออกกำลังกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายเพิ่มจากปกติ เป็นรูปแบบชัดเจน ทำต่อเนื่องสม่ำเสมอในระยะเวลาประมาณ 20-30 นาทีขึ้นไป ซึ่งต่างจากการออกแรงหรือใช้กำลังทำงาน เพราะให้ผลดีในการส่งเสริมและป้องกันโรคต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นต่อระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบหายใจ เป็นต้น
3.ด้านอารมณ์และทัศนคติ ร่างกายและจิตใจทำงานสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา การมีจิตใจที่ดี เบาสบาย รวมถึงมีความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ จะช่วยลดความตึงเครียดได้ ซึ่งโอกาสที่ร่างกายจะหลั่งสารหรือฮอร์โมนที่ส่งผลเสียต่อร่างกายเองนั้นก็จะมีน้อย ความแก่ก็จะเกิดขึ้นได้ยากหรือช้าลง

หากเราทั้งดูแล ส่งเสริม และป้องกันสุขภาพให้เหมาะสม รักษาสมดุลทั้ง 3 ด้านให้ดี เราก็จะมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ สามารถชะลอความแก่ ชะลอวัย ห่างไกลโรคได้มากขึ้น และอีกหนึ่งสิ่งสำคัญ คือการตรวจสุขภาพตามช่วงวัยเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อลดอัตราความเสี่ยงที่อาจเกิดโรคต่างๆ และยังสามารถเข้าไปช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคนั้นๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย เพราะการพบโรคเร็ว การรักษาก็มักจะได้ผลดีกว่าเสมอ

ที่มา : phyathai.com

ติดตามเรา

spot_img

Related Articles