โปรแกรมการเล่นเวทสำหรับมือใหม่ ทั่วร่างหรือเฉพาะส่วนดีกว่ากัน

สำหรับมือใหม่หัดเล่นกล้าม มักจะพยายามเสาะหาตารางฝึก ของเหล่าบรรดานักเพาะกายหรือบรรดานายแบบทั้งหลาย โดยคาดหวังว่าถ้าเล่นตามอย่างนี้แล้วจะได้หุ่นเหมือนกัน ซึ่งจริงๆแล้วจะมีข้อเท็จจริงบางอย่างที่จะต้องทราบก่อนที่จะเริ่มตั้งโปรแกรมออกกำลังกายให้ตัวเอง

โปรแกรมการออกกำลังกายของนักเพาะกายมืออาชีพไม่เหมือนกับคนทั่วไป

วิธีการออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่ง จะมีอยู่ 2 รูปแบบหลักๆก็คือ การออกกำลังกายแบบทั่วร่าง และการออกกำลังกายแบบเฉพาะที่

การออกกำลังกายแบบทั่วร่าง ก็คือในแต่ละวันจะมีการเล่นแขน อก ท้อง ขา โดยเล่นติดกันทุกวัน มีวันพัก 1 ถึง 2 ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้น

การออกกำลังกายแบบเฉพาะที่หรือเฉพาะส่วน เป็นโปรแกรมการออกกำลังกายของนักเพาะกายมืออาชีพ จะแบ่งกันเล่นในแต่ละวันออกไปเป็นกล้ามเนื้อแต่ละส่วน เช่นวันนี้เล่นแขน พรุ่งนี้เล่นอก มะรืนเล่นขา เราก็หยุดพัก

ซึ่งโปรแกรมการออกกำลังกายส่วนมาก จะเน้นให้ผู้เริ่มต้นมาฝึกด้วยการออกกำลังกายแบบเฉพาะที่เลย ซึ่งตรงนี้จะมีข้อมูลที่แตกต่างกันอยู่นิดหน่อย ก็คือว่ามีการวิจัยมาแล้วว่า สำหรับมือใหม่ที่เล่นกล้ามไม่เกิน 2 ปี การฝึกแบบทั่วร่างทุกวัน จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการฝึกแบบแยกส่วน

มือใหม่เล่นโปรแกรมไหนดี

หลักการสร้างกล้ามเนื้อโดยวิธีการเปิดเทนนิ่งนั้น แก้ไขการที่เรายกน้ำหนัก ในท่าทางที่ต้านแรงโน้มถ่วงของโลก เพื่อให้เกิดการกระตุ้นการทำงานของเซลล์กล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อสร้างเซลล์ใหม่ขึ้น ให้แข็งแรงกว่าเดิม ซึ่งระยะเวลาของการเกิดปฏิกิริยานี้ จะเกิดหลังจากการออกกำลังกายได้ประมาณ 2 วันถึง 3 วัน ดังนั้นนักกีฬาเพาะกายจึงมักจะพักเป็นเวลา 3-4 วันหลังจากเล่นกล้ามเนื้อส่วนนั้นๆแล้ว

แต่ว่าสำหรับมือใหม่ ที่พึ่งเริ่มต้นเล่นเวทเทรนนิ่ง รวมถึงเล่นเวทเทรนนิ่งยังไม่ถึงเวลา 1 ปี การยกน้ำหนักของคุณยังไม่ได้ทำลายกล้ามเนื้อของคุณถึงขนาดนักเพาะกายอาชีพขนาดนั้น ซึ่งก็รองรับกับงานวิจัยที่บอกว่า สำหรับมือใหม่หัดเพาะกายแล้ว การเล่นเวทเทรนนิ่งแบบทั่วร่าง หรือ full body ด้วยท่า compound lift หรือท่าที่สร้างกล้ามเนื้อมัดหลัก จะสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่าการเล่นแบบเฉพาะที่

เหตุผลก็เนื่องมาจากว่า ในตอนนี้กล้ามเนื้อของคุณยังไม่ได้แข็งแรง ดังนั้นสิ่งที่ต้องการไม่ใช่การพัก แต่เป็นการกระตุ้น ให้ร่างกายได้สร้างกล้ามเนื้อขึ้น ดังนั้นยิ่งกระตุ้น ร่างกายบ่อยและต่อเนื่องมากเท่าไหร่ ก็จะเป็นผลทำให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อได้เร็วขึ้นด้วย

ตารางการฝึกร่างกายแบบทั่วร่าง

  • Squats 8-12×2
  • Bench Presses 8-12×2
  • Bent-Over Rows 8-12×2
  • Overhead Barbell Presses 8-12×2
  • Stiff-Legged Deadlifts 8-12×2
  • Barbell Curls 8-12×2
  • Calf Raises 8-12×2

 

 

ขอบคุณที่มาจาก : tgraphics.net

628 total views, 2 views today